NKÚ zjistil nedostatky v dotacích na regionální a speciální školství

Dnes vyšel článek v Haló novinách, kde se vyjadřuji k rozdělování dotací na regionální a speciální školství.

Dotace na regionální a speciální školství provázely nedostatky při rozdělování peněz i porušování pravidel. Zjistili to kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), kteří prověřili rozdělování peněz ministerstva školství (MŠMT) v letech 2016 až 2018.

NKÚ zkontroloval projekty za téměř 260 milionů korun. Z kontroly mimo jiné vyplynulo, že ministerstvo při podpoře regionálního školství nezohlednilo skutečné potřeby v regionech a při rozdělování dotací postupovalo v určitých případech netransparentně a znevýhodňovalo některé příjemce. Ministerstvo se proti velké části formulací kontrolního protokolu ohradilo, doporučení NKÚ byla podle něj v navazujících programech uplatněna.

»Chronická nemoc ministerstva školství se opět projevila v plné síle. V tomto případě šlo vesměs o kontrolu zařízení, která zřizuje samotné ministerstvo. Podobné kontroly, například na úseku sportu, dopadly vždy podobně, a dokonce padala trestní oznámení,«reagoval člen sněmovního školského výboru Ivo Pojezný (KSČM). Věří proto, že ani zde nezůstane jen při konstatování výsledků kontroly. Ministerstvo podle NKÚ nebylo navíc důsledné při kontrolování a vymáhání dodržování podmínek dotace. Nedostatky zjistili kontroloři i u příjemců. »Porušovali podmínky dotace i právní předpisy,« uvedli. NKÚ ohlásil finančním úřadům podezření na porušení rozpočtové kázně za více než 86 milionů korun. Nedostatky se týkaly porušování podmínek dotace i právních předpisů.

»Opět se projevila nedůslednost kontrolních mechanismů k tomu určených orgánů ministerstva školství, to navíc samo vytvářelo nerovné podmínky mezi zájemci o dotace, čímž bezprecedentně použilo naprosto nerovný přístup,« konstatoval Pojezný. Jinak by se podle něj na některá pochybení přišlo už dávno. Nejhorší podle Pojezného je, že tímto sám stát vytváří právní nejistotu.

Ministerstvo porušovalo vlastní podmínky

Programy, které vytvořilo ministerstvo, měly prostřednictvím dotací zlepšit podmínky v dětských domovech, výchovných ústavech, speciálních školách zřizovaných MŠMT anebo vytvořit nové výukové kapacity v regionálních školách zřizovaných obcemi, městy či kraji. Většina peněz tak byla určena na stavbu, rekonstrukci a modernizaci těchto zařízení a zlepšení jejich vybavení.

U programu pro regionální školství vybral resort 12 projektů k podpoře, aniž si podle NKÚ předem zjistil skutečné potřeby v regionech. »Více než 17 miliony korun tak podpořil i projekty, které byly dokončeny ještě předtím, než měl celý program schválenou dokumentaci,« uvedl NKÚ.

Kontroloři také zjistili, že ministerstvo porušovalo při rozdělování dotací podmínky, které samo stanovilo. Například vyplatilo přes 46 milionů korun dvěma projektům, které je podle pravidel neměly dostat. V několika případech byly skutečné náklady na dotovaný projekt nakonec nižší, než se plánovalo. MŠMT ale na to nereagovalo a vyplatilo dotaci v původní výši.

Podle Pojezného stačilo, aby ministerstvo mělo nastavený kvalitní kontrolní mechanismus. Ten ale před několika lety zrušilo. »Tehdy jsem se ptal paní náměstkyně Kratochvílové, proč tak učinili? Odpověděla mi, že kontrolní činnost přešla do jiného kvalitnějšího systému. Tady vidíte, jak to dopadlo,« shrnul Pojezný.

Dále kontroloři zjistili, že ministerstvo měnilo pravidla pro poskytování a čerpání dotací. »Vytvářelo tím pro příjemce nerovné podmínky,« podotkl NKÚ.

Podle Pojezného ministerstvo takto fakticky mohlo měnit okruh žadatelů, a o to podle něj většinou jde. »Peníze se musí dostat tam, kde sami chtějí a ne tam, kde jsou potřebné. Tímto mohli bez problémů obejít nutný souhlas ministerstva financí,« dodal.

Nedostatky při rozdělování dotací zjistil NKÚ u ministerstva školství opakovaně. Resortu doporučil, aby přijal taková opatření, která zlepší řízení a kontrolu rozdělování dotací a zároveň sníží riziko nedostatků a následných sankcí u příjemců.

Zdroj Halo noviny >>>ODKAZ<<<

UP2_5956_pp