Ochrana vodních zdrojů je ochranou našeho života

Rozhovor pro Haló noviny

V podzimních volbách do Sněmovny se opět ucházíte o důvěru občanů. Jak bude probíhat vaše volební kampaň? Bude se lišit od těch předchozích?

Nemohu říci, že nevedu vlastně trvalou kampaň, ale je pravda, že vždy před volbami je ta činnost setkávání se s občany o něco intenzivnější. Lišit se příliš nebude, snad jen v tom, že musíme být mnohem obezřetnější, jako při minulých kampaních. Chtěl bych věřit tomu, že bude vedena slušně a korektně ze strany všech aktérů, ale po tom, co se děje ve Sněmovně, tomu přestávám věřit.

Obyvatelům budete určitě připomínat úspěchy KSČM v současném volebním období, kdy na rozdíl od těch předchozích strana tolerovala menšinovou vládu ANO a ČSSD. Na co se zaměříte v první řadě?

Jako fanda sportu jsem moc rád, že se podařilo vytvořit podmínky, které výrazně zlepšily financování mládežnického sportu novelou zákona z roku 2016 s možností po takřka třiceti letech konečně ocenit práci trenérů. V tomto volebním období jsme oddělili financování sportu do samostatné kapitoly vytvořením Národní sportovní agentury, jakéhosi malého ministerstva sportu. V nejzajímavějším dotačním titulu Můj klub bylo v letošním roce uspokojeno mnohem více než 7000 oddílů. Zvýšila se také částka na sport ze státního rozpočtu, která se pomalu blíží poměrům v roce 1989. To trvalo neuvěřitelných třicet let. Mezi tím se samozřejmě dostal sport na samý chvost v porovnání evropskými zeměmi. Viděli jsme na OH v Tokiu, že v kolektivních sportech jsme na tom hodně špatně. Je až neuvěřitelné, čeho naši sportovci v takových podmínkách dosáhli.

Co vás naopak mrzí, že se nepodařilo prosadit.

Nepodařilo se prosadit, alespoň co se týče oblasti, ve které jsem byl garantem klubu, valorizaci platů pedagogických pracovníků a zařadit je do kategorie pracovníků, jako jsou například soudci i když byl a ještě je zákon na spadnutí. Hnutí ANO tak pohřbilo svůj vlastní vládní návrh zákona, který byl poslanci částečně pozměněn.

Pokud byste ve volbách uspěl, o prosazení jakých změn budete usilovat?

Pokud budu zvolen, pokusím se prosadit takové legislativní změny, které by pomohli našemu sportu, především mládežnickému, změny vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávací soustavy a také ke snížení byrokratické zátěže v těchto oblastech.

Je logické, že jako dlouholetého učitele a také člena sněmovního školského výboru vás zajímalo především školství. Uplynulé dva roky byly poznamenány koronavirovou epidemií. Jak si podle vás vedlo ministerstvo školství ve svých opatřeních?

Je zřejmé, že na tuto situaci nikdo nemohl reagovat zcela bez chyb, ani ministerstvo školství. Mnohá rozhodnutí se zdála chaotická a nevysvětlená. Navíc se do mnohých opatření jak hygieně tak ministerstvu pletli politici. Vzpomínáme si jistě všichni, jak pravicoví poslanci loňský červen porazili kovid piknikem na Karlově mostě v čele s poslanci Ferim, Němcovou či Pekarovou. Tuto akci dokonce kritizoval Miroslav Kalousek a profesor Prymula volal po zdravém rozumu. Tito politici volali po rozvolnění. Zajímavé, že po průšvihu spojeným právě se začátkem školního roku kritizovali vládu za předčasné rozvolnění. Dnes může být každý rozumbrada a napadat různá rozhodnutí vlády, ale nikdo nemůže porovnat s tím, jak by to dopadlo kdyby rozhodnutí byla jiná. Prožili jsme skutečně velmi těžké období v moderních dějinách, které se dotklo každého z nás. Moji rodiče, kteří si pamatují válku, stejně tak jejich vrstevníci většinou zachovali chladnou hlavu a ke kritikům se nepřidali. Věděli, že tím ničemu nepomohou a zachovali se velmi skromně a statečně. Mrzí mě, že se někteří z nich nedožili dnešních dnů. Mnozí pro egoismus, hazardérství se životy jiných, neuvěřitelné sobectví a netoleranci „mladých hrdinů“.

Zvládli situaci pedagogové ale také žáci a studenti?

Každý se snažil podle svých schopností. Samozřejmě, že najdeme na všech stranách pozitivní ale i negativní příklady. Velká většina učitelů byla hozena do vod distanční výuky a taky se rychle naučila plavat. Mnozí kantoři brzy trhali rekordy a podělili se rádi o svoji práci s jinými. Ve velké menšině byli ti, kteří se příliš nepřetrhli, ale žáci jim to dají v budoucnu najevo. Mezi dětmi i studenty to bylo obdobné. Nejsem velký příznivce České televize pro její nevyváženost, ale tady ji musím pochválit, jak se zhostila své role a vytvořila výborné výukové pořady pro děti na prvním stupni s názvem UčíTelka. Potěšilo mě, že vytvořila program pro naše seniory, aby jim pomohla v těžší době je zabavit.

Co nevidět Je tu nový školní rok. Mají podle vás učitelé, rodiče i studenti jasno, jak bude probíhat? Jsou přípravy dostatečné a všem srozumitelné?

Pevně věřím, že v letošním školním roce již nebude třeba přikročit k distanční výuce a vše se bude odehrávat ve starých kolejích. Školy dostaly instrukce již během prázdnin, někdy v polovině srpna. Nedůležitější právě byly informace k testování žáků a doporučení k hygienickým opatřením. Poučení ze začátku minulého roku je jistě v paměti všech a na toto memento by se nemělo zapomínat. Ředitelé škol si již zvykli na fungování škol ve výjimečných situacích, učitelé jsou naočkováni a umí se plně orientovat v kovidové problematice. O ně strach nemám.

Kandidujete v Jihomoravském kraji, kde také žijete, jaké jsou největší problémy regionu?

Problémů u nás na jižní Moravě je spousta. V tom globálnějším měřítku je to starost o vodu. Zvláště v posledních letech si uvědomujeme, jakou vzácností disponuje Česká republika v podobě vodních toků. My jsme střecha Evropy a na nás samotných záleží, kolik si této vzácné a pro život nutné tekutiny ponecháme. Základním problémem není ani tak ve srážkách, ale v nerovnoměrném vlivu počasí, který může způsobit jednou povodně, podruhé extrémní sucha. Samozřejmě, že tou nejcennější formou je pitná voda.

Očekáváte i v dalších letech problémy se suchem?

Problémy se suchem se v příštích desetiletích bezesporu dotkne mnoha evropských zemí a my chceme budoucím problémům předejít. Řešení nám ukázali naši předkové výstavbou mnoha vodních děl a my na ně chceme navázat v současných podmínkách, ekologicky šetrných a také zaměřených na zemědělskou a především zelinářskou produkci.

V následujících létech se chceme zaměřit na zadržení vody v krajině, která by zvýšila hladiny spodních vod, tedy největší zásobárny v přírodě. To je právě jeden z nejvýznamnějších kroků pro snižování dopadů suchých let ale i povodní. Jedině komplexnější úpravy v takových ohrožených oblastí sníží erozi půdy ale i rychlého odtoku vody. Jedním z důležitých faktorů bude nejen přírodní ale i umělé zadržení srážek pro dosažení zmenšení okamžitých ztrát a prodloužení doby setrvání vody na území.

Nezapomeneme ani na programy pro naše drobné zemědělce a zahrádkáře na využití dešťové vody, která je vlastně vodou zdarma, ale i na její zachycení jsou nutné prvotní náklady.

Komunistická strana Čech a Moravy si uvědomuje, že voda je nejdůležitější předpoklad našeho života na zemi a každý nevhodný zásah do jejího koloběhu v přírodě bude tvrdě potrestán. Třeba i nenávratnou ztrátou zdrojů, ale také ztrátou její kvality. I proto jsme se postavili proti těžbě písku na našem území, která mohla ohrozit zdroj pitné vody pro tisíce obyvatel jižní Moravy. Víme moc dobře, že ochrana vodních zdrojů v našich podmínkách je ochrana našeho života. Bez vody nepřežijeme.

Problémy nestačí jen pojmenovat, určitě nabízíte také způsoby jejich řešení…

Naznačil jsem je v předchozí otázce, stát musí vytvořit takové dotační programy a podmínky v určitém legislativním rámci, aby došlo k naplnění našich představ. První kroky jsme již udělali v tomto volebním období a dále budeme ze strany poslanecké tlačit na patřičná ministerstva.

Je to jediný vážný problém vašeho kraje?

Samozřejmě, že ne. Druhým zásadním problémem je doprava, přesněji nedostatek dálničních komunikací. Díky ekologickým aktivistům s mimořádně schopnou skupinou expertů s mezinárodní spoluprací se daří úspěšně blokovat její výstavbu například z Brna do Vídně. Dnes chybí úsek od Pohořelic na státní hranici s Rakouskem, obchvatem okolo Mikulova přes jezero Nové mlýny. Ale to je jen jedna důležitá dálnice. Další, která nám chybí, je podél toku Moravy z Olomouce do Břeclavi, ta nás má protínat chráněnou ptačí oblastí Natura 2000 Bzeneckou Doubravou, dále Strážnickým Pomoravím a Vátými písky, což je zase problém pro Děti země. Poslední, neméně důležitá dálnice povede ze Svitav do Brna. Samostatnou kapitolou je nové nádraží v Brně, což je náš nejdůležitější vlakový koridor Evropského významu.

Zajímáte se o situaci v obcích postižených tornádem? Pomáhali komunisté při odstraňovaní následků?

Okamžitě druhý den jsme koordinovali pomoc postiženým ve spolupráci s mým dlouholetým kolegou zastupitelem Jihomoravského kraje za KSČM Zdeňkem Tesaříkem, starostou Tvrdonic, která, ač sousední obec, zasažena nebyla. Moji asistenti se přímo podíleli na aktivitách vedoucích ke zlepšení situace, včetně odklízecích prací. Od začátku jsem byl ve spojení s předsedou KSČM Vojtou Filipem, který organizoval pomoc po své stránce, včetně tlaku na ministra obrany, aby armáda splnila svoji úlohu. Pomáhal jsem také organizovat tábor pro děti z rodin postižených touto katastrofou. Byl jsem také přítomen při předání finanční výpomoci několika potřebným. Nerad však o tom mluvím, aby to nevypadalo, že získáváme politické body na neštěstí druhých. Velmi mile mne překvapila obrovská solidarita s postiženými a ochota pomoci jak jednotlivců tak firem. Všem moc a moc děkuji s hlubokou úctou k nim.

Jděte do voleb s nějakým heslem?

Nejsem příliš fanda hesel, ony můžou být i falešné, ale ti, kteří mě znají vědí, že co řeknu, vždycky platí, že nesnáším podrazy, nečestné jednání a neupřímnost a že nejsem jako hadr na holi ve větru. Taky se můžu každé ráno podívat v zrcadle do svých očí. Jsem vlastenec a moravský patriot žijící na Moravském Slovácku v Kyjově. Věřím, že všichni, kteří mi dají svůj hlas, ho nedají zbytečně, protože to bude hlas na podporu všech poctivých občanů.

Na co se mohou lidé v případě vašeho zvolení spolehnout? Proč by měli volit kandidátku KSČM?

My jsme měli vždy konzistentní volební program navazující na ty předchozí, který byl vždy reálný s cílem lepší a spravedlivější společnosti a je tomu tak i nyní. Vždy jsme byli na straně poctivých lidí živící se svojí prací a je jedno, zda hlavou, nebo rukama. Spravedlivější budoucnost je nyní na voličích, teď mají s námi šanci na nový začátek.