Zákon o pedagogických pracovnících

V pátek 22. ledna 2021 jsem se vyjádřil k nešťastné novele Zákona o pedagogických pracovnících:

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pane ministře, dovolte i mně, abych se krátce vyjádřil k novele zákona o pedagogických pracovnících a přednesl tak nejen svůj názor, ale také stanovisko klubu Komunistické strany Čech a Moravy.

I proto musím na začátek zdůraznit naši jednoznačnou podporu názoru široké pedagogické veřejnosti, bývalých ministrů školství, děkanů pedagogických fakult, školských odborů, profesních organizací, ale hlavně učitelů, ředitelů a významných osobností české pedagogiky, kteří se na ni dívají poměrně kriticky.

Ten největší a nejproblematičtější bod je i pro nás § 9a, který má umožnit výkon přímé pedagogické práce absolventům jakéhokoliv magisterského studijního programu, pokud slíbí, že do tří let od výkonu profese absolvují studium pedagogické způsobilosti. A k tomu stačí podpis ředitele školy a jeho svolení. Vidíme, že právě tato záležitost vyvolává největší odpor pedagogické veřejnosti a považují ho jako za pohrdání pedagogickým vzděláním a degradaci profese učitele.

Zdůvodněním tohoto paragrafu je nedostatek učitelů, což by se zdálo poměrně logické, a také posílení ředitelských kompetencí. Já však to vidím jako poměrně krátkozraké řešení. Navíc chci zdůraznit, že co se týče nedostatků učitelů, tak se jedná v České republice pouze o lokální záležitost, není to celoplošné. Navíc si myslím, že klesne kvalita vzdělávacího procesu v celém učitelském sboru.

Já osobně jako dlouholetý speciální pedagog si nedovedu představit, že takový nový - v uvozovkách - odborník na pedagogiku bez odborného vzdělání bude vyučovat třídu například s inkludovanými dětmi, které mají kombinované vady nebo psychiatrické problémy. Jak si s nimi poradí, těžko odhadovat, když s těmito dětmi těžko pracují i fundovaní odborníci. Nemluvím o tom, co navíc vyvolá tato záležitost ve sboru, kde za stejně kvalifikovaného bude považován vedle odborníka amatér jen díky podpisu ředitele školy. Chci také připomenout kolegům, že odborníci z praxe už dnes mohou vyučovat ve středním školství a na odborných učilištích právě v odborných předmětech.

Poslanci Komunistické strany Čech a Moravy některé dílčí změny podpoří, například doplnění některých činností mezi pedagogické pracovníky, ať už je to školský psycholog, logoped, sociální pedagog. Podpoříme zavedení definice třídního učitele, úpravu uvádějícího učitele a adaptačního období. Ale co chceme hlavně, aby se učilo nejen kvalifikovaně, ale také aprobovaně s vysokým standardem kvality. Proto profesní kvalifikace musí zůstat věcí státu a ne záležitostí ředitele školy.

Pokud zůstane § 9a v této novele, tak komunistická strana návrh novely nepodpoří. Tolik z mé strany.

UP2_5974_pp